Sinds 1939
Italiaanse trots

CASALINI MINICAR ASSORTIMENT

JE RIJDT ALS JE 14 JAAR OUD BENT

zelfs zonder een normaal rijbewijs A of B. Voor het besturen van lichte vierwielers volstaat het in het bezit te zijn van een "brevet van geschiktheid voor het besturen van een bromfiets" (octrooi) als bedoeld in artikel 116 van de wegcode.